سایر تابلوهای برق

با توجه به تنوع بالای فرم تابلوهای برق مورد استفاده در پروژه ها، گروه مهندسی رعـد کـنترل قـدرت اقدام به تولید و توزیع فرم تابلوهای پرمصرف نموده است.

فرم یا بدنه تابلوهای برق از تیپ ساده دیواری تا تابلوهای ایستاده طرح ریتال از دیگر محصولات ما لحاظ میشود.

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :